Dil Sanatları ve Okuryazarlık

Mezun olduktan sonra, Çayyolu Okul Öncesi Okulu öğrencileri okuma ve yazma becerilerine iki kat daha fazla sahip olacak

 ve küresel bilgiye daha fazla maruz kalmaları için bilgileri daha geniş olacaktır.

 

Dil ve iletişim

 • Konuşulan dil aracılığıyla zihin, hisler, duygular ve deneyimleri ifade etme.
 • Davranışlarını başkalarıyla olan farklı etkileşim türlerinde düzenlemek için dili kullanma.
 • Dil aracılığıyla bilgi edinme ve paylaşma.
 • Hikayeleri dinleme ve anlatma.
 • Bölgelerinin dil çeşitliliğini ve kültürlerini takdir etme.
 • Gelecekte gerçekleşen veya gerçekleşecek olaylar hakkında konuşurken geçmiş, şimdiki ve gelecekteki formları doğru kullanma.

Okur yazarlık
Okuma

 • Basit cümleleri okuma ve anlama.
 • Düzenli kelimeleri çözmek ve yüksek sesle okumak için ses bilgisi kullanma.
 • Genel düzensiz kelimeleri okuma
 • Farklı metinlerin içeriğini farklı tür ve yazım sistemlerinden edindikleri bilgilere dayanarak yorumlayabilme.

Yazma

 • Sesli bilgiyi, konuşma sesleriyle eşleşen şekillerde yazmak için kullanma.
 • İletişim kurmak istedikleri fikirleri grafiksel olarak ifade etmenin yanı sıra, yetişkinlere yardım ederek yazılı bir metin oluşturmaları için sözlü olarak ifade etme.
 • Yazma sisteminin bazı özelliklerini tanıma.
AKLINIZDA SORU İŞARETLERİ Mİ VAR?

Çayyolu Anaokulu hakkında daha fazla bilgi edinmek ister veya tesisimizi görmek isterseniz, bizi ziyaret etmekten çekinmeyin.