TECHNOLOGY

Familiarizing our children with healthy and age-appropriate

use of media and technology when they are young is vital to their future success.

  • Nursery students are introduced to interactive software and Smart Boards. These applications enhance the students’ discovery in many subject areas, encourage cooperative learning, and develop the students’ fine motor skills.
  • Children recognize that a range of technology is used in place such as homes and schools.

Çocuklarımızı genç yaşta sağlıklı ve yaşa uygun medya ve teknolojiyle tanıştırmak,

 onların gelecekteki başarıları için hayati önem taşır.

  • Kreş öğrenciler interaktif yazılıma ve Akıllı Tahtalara tanıstırılmaktadır. Bu uygulamalar, öğrencilerin birçok alanda keşiflerini güçlendirir, işbirlikli öğrenmeyi teşvik eder ve öğrencilerin iyi motor becerilerini geliştirir.
  • Çocuklar, ev ve okul gibi bir dizi teknolojinin kullanıldığını alanların farkına varmaktadır. 

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!