PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH

The athletic program introduces cooperative group games.

Children develop gross motor skills, eye-hand coordination, and body awareness through sports activities.

Physical education

  • Be able to balance and control movements that require strength, resistance, flexibility, and impulse in games and physical exercise activities.
  • Use objects and instruments that will allow them to solve problems and carry out various activities.

Health education

  • Practice basic preventive and safety measures to protect their health as well as to prevent accidents and risks at school and beyond.
  • Participate in social health actions, environmental conservation, and care for natural resources in their environment.

Atletik program ortak grup oyunları uygulamaktadır.

Çocuklar spor aktiviteleriyle motor becerilerini, göz koordinasyonunu ve beden farkındalığını geliştirir.

Beden Eğitimi

  • Oyunlarda ve fiziksel egzersiz aktivitelerinde güç, direnç, esneklik ve dürtü gerektiren hareketleri dengeleyebilme ve kontrol edebilme.
  • Sorunları çözmelerine ve çeşitli faaliyetlerde bulunmalarına izin verecek nesneleri ve araçları kullanma.

Sağlık eğitimi

  • Sağlığını koruma ve okulda ve dışında kazaları ve riskleri önlemek için temel koruyucu ve güvenlik önlemleri uygulama.
  • Sosyal sağlık eylemlerine, çevre korumaya ve çevrelerindeki doğal kaynaklara özen göstermeye katılabilme.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!