PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT

With a focus on the social and emotional aspects of a child’s development, our program is an introduction to the learning process

and a wonderful way for each child to begin a life-long love of learning

Personal Development

 • Recognize their qualities and abilities, as well as those of their classmates.
 • Become aware of their needs, points of view and feelings, and develop their sensitivity toward the needs, points of view and feelings of their classmates.
 • Understand the external rules that regulate their behavior in the different areas in which they participate.
 • Gradually acquire more autonomy.

Social Development

 • Accept their classmates as they are and understand that they all have the same rights.
 • Assume responsibilities for their actions.
 • Understand that different cultures have different needs, points of view, and beliefs that must be treated with respect.
 • Learn about the importance of friendship.
 • Understand the value of trust, honesty and mutual support.
 • Gradually internalize the rules of interaction and behavior based on equity and respect.

Programımız bir çocuğun gelişiminin sosyal ve duygusal yönlerine odaklanarak, öğrenme sürecine giriş için

ve her çocuğun hayat boyu süren öğrenmeye başlaması için harika bir yoldur.

Kişisel Gelişim

 • Sınıf arkadaşlarının niteliklerini ve yeteneklerini de tanımak.
 • İhtiyaçlarının, bakış açılarının ve duygularının farkında olmak ve sınıf arkadaşlarının ihtiyaçları, bakış açıları ve duygularına karşı duyarlılıklarını geliştirmak
 • Katıldığı farklı alanlarda davranışlarını düzenleyen dış kuralları anlamak.
 • Yavaş yavaş daha fazla özerklik kazanmak

Sosyal Gelişim

 • Sınıf arkadaşlarını oldukları gibi kabul etmek ve hepsinin aynı haklara sahip olduğunu anlamak.
 • Eylemleri için sorumlulukları üstlenmek.
 • Farklı kültürlerin farklı ihtiyaçlara, bakış açılarına ve saygıyla muamele edilmesi gereken inançlara sahip olduğunu anlamak.
 • Arkadaşlığın önemi hakkında bilgi edinmek.
 • Güven, dürüstlük ve karşılıklı desteğin değerini anlamak.
 • Yavaş yavaş eşitlik ve saygıya dayalı etkileşim ve davranış kurallarını içselleştirmek.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!