MATHEMATICS

Çayyolu Preschool’s students learn to communicate their understanding of mathematics through problem solving activities and discussing books with mathematical themes.

 Our core curriculum is Math in Focus: The Singapore Approach.

Numbers

 • Know numbers names.
 • Use numbers in different situations that involve the use of counting principles.
 • Propose and solve problems in familiar situations that involve adding, subtraction, matching, comparing, and dividing objects.
 • Gather information about certain criteria, graphically represent the information and be able to interpret it.
 • Identify patterns in a sequence based on repetition and growth.

Form, space and measurement

 • Recognize and name the characteristics of objects and geometric shapes.
 • Build reference systems in relation to spatial location.
 • Use unconventional units to solve problems that involve measuring magnitudes of length, volume, weight, and time.
 • Identify what measuring instruments are for and gain a basic understanding of how to use them.

Çayyolu Anaokulu'nun öğrencileri, matematiği problem çözme aktiviteleriyle ve matematiksel temalı kitaplarla tartışarak öğrenirler.

Temel müfredatımız Singapur Yaklaşımı olup odakta Matematiktir.

Sayılar

 • Sayı isimlerinin bilinmesi
 • Sayma prensiplerinin kullanımını içeren farklı durumlarda sayıların kullanımı.
 • Nesneleri toplama, çıkarma, eşleme, karşılaştırma ve bölme işlemlerini içeren bilinen durumlardaki sorunları önerme ve çözme.
 • Belli kriterler hakkında bilgi toplama, bilgiyi grafik olarak temsil etme ve yorumlama.
 • Tekrarlama ve büyümeye dayalı bir sırayla kalıpları tanımlama

Form, alan ve ölçü

 • Nesnelerin ve geometrik şekillerin özelliklerini tanıma ve nesneleri adlandırma.
 • Mekansal yere göre referans sistemleri oluşturma.
 • Uzunluk, hacim, ağırlık ve sürenin büyüklüğünü ölçen problemleri çözmek için alışılmamış birimleri kullanma.
 • Ölçü aletlerinin ne olduğunu belirleyin ve bunları nasıl kullanılacağını anlama.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!