LANGUAGE ARTS AND LITERACY

After graduating, Çayyolu Pre-School’s students will have twice the ability to read and write

and their knowledge will be broader due to their increased exposure to global information.

Language and communication

 • Communicate states of mind, feelings, emotions, and experiences through spoken language.
 • Use language to regulate their behavior in different types of interactions with others.
 • Acquire and share information through language.
 • Listen to and tell stories.
 • Appreciate the linguistic diversity of their region and their culture.
 • Use past, present and future forms accurately when talking about events that have happened or are to happen in the future.

Literacy
Reading

 • Read and understand simple sentences.
 • Use phonic knowledge to decode regular words and read them aloud.
 • Read common irregular words.
 • Interpret the content of different texts based on the knowledge they have attained from the different types and writing systems.

Writing

 • Use the phonic knowledge to write words in ways that match their spoken sounds.
 • Graphically express the ideas that they want to communicate as well as verbalize them to build a written text, with adult assistance.
 • Identify some characteristics of the writing system.

Mezun olduktan sonra, Çayyolu Okul Öncesi Okulu öğrencileri okuma ve yazma becerilerine iki kat daha fazla sahip olacak

 ve küresel bilgiye daha fazla maruz kalmaları için bilgileri daha geniş olacaktır.

Dil ve iletişim

 • Konuşulan dil aracılığıyla zihin, hisler, duygular ve deneyimleri ifade etme.
 • Davranışlarını başkalarıyla olan farklı etkileşim türlerinde düzenlemek için dili kullanma.
 • Dil aracılığıyla bilgi edinme ve paylaşma.
 • Hikayeleri dinleme ve anlatma.
 • Bölgelerinin dil çeşitliliğini ve kültürlerini takdir etme.
 • Gelecekte gerçekleşen veya gerçekleşecek olaylar hakkında konuşurken geçmiş, şimdiki ve gelecekteki formları doğru kullanma.

Okur yazarlık
Okuma

 • Basit cümleleri okuma ve anlama.
 • Düzenli kelimeleri çözmek ve yüksek sesle okumak için ses bilgisi kullanma.
 • Genel düzensiz kelimeleri okuma
 • Farklı metinlerin içeriğini farklı tür ve yazım sistemlerinden edindikleri bilgilere dayanarak yorumlayabilme.

Yazma

 • Sesli bilgiyi, konuşma sesleriyle eşleşen şekillerde yazmak için kullanma.
 • İletişim kurmak istedikleri fikirleri grafiksel olarak ifade etmenin yanı sıra, yetişkinlere yardım ederek yazılı bir metin oluşturmaları için sözlü olarak ifade etme.
 • Yazma sisteminin bazı özelliklerini tanıma.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!