FAQS

Frequently asked questions

What age can my child start preschool?
The youngest age that the preschool offers enrollment is 2 years. That is, your child must turn 2 by the first day of school.

How big is the class size?
Our preschool class has a maximum of 12 children with 2 teachers, and a third floater teacher is also present when a class needs extra support.

Toilet training policy
Your child does not need to be toilet trained before starting the school. Learning to use the toilet is like learning any new skill, it takes time. Each child learns at his/her own pace. While some children learn to use the toilet within one week, for many others the process will be a much longer one. Your child will eventually learn to use the toilet at his/her own time. 

Does the school provide snacks/lunch?
Yes, parents does not need to bring snacks and lunch for children who are in our extended program.

Since so much of the day school curriculum is taught in English, is there a risk that my child will fall behind in English?
National studies have shown that children in dual-language programs, as a group, perform the same or better than their monolingual speaking peers in achievement tests in math, reading, and writing.

How can I best help my child at home if I don’t speak English?
You do not need to speak English to be supportive of your child’s learning. Classroom newsletters and weekly updates give helpful background information about students’ day-to-day activities at school.

Sıkça sorulan sorular

Çocuğum hangi yaşlarda okul öncesi dönem başlayabilir?
Okul öncesi eğitim veren en genç yaş 2 yıldır. Yani, çocuğunuzun okuldaki ilk gününde  2 yaşında olması gerekir.

Sınıf büyüklüğü ne kadar?
Okul öncesi sınıfımız 2 öğretmenle en fazla 12 çocuğa sahiptir ve bir sınıfın ekstra desteğe ihtiyaç duyması durumunda üçüncü bir öğretmen de mevcuttur.

Tuvalet eğitimi politikası
Çocuğunuzun okula başlamadan önce tuvalet eğitimi alması gerekmez. Tuvaleti kullanmayı öğrenmek yeni bir beceri öğrenmek gibidir, zaman alır. Her çocuk kendi hızını öğrenir. Bazı çocuklar tuvaleti bir hafta içinde kullanmayı öğrenirken, diğerleri için bu süreç çok daha uzun olacaktır. Çocuğunuz tuvaleti kendi zamanında kullanmayı öğrenecektir. 

Okul aperatif / öğle yemeği veriyor mu?
Evet, ebeveynlerimizin, genişletilmiş programımızdaki çocuklar için aperatifler ve öğle yemeği getirmesine gerek yoktur.

Okul müfredatında çok fazla İngilizce dersi verildiğinden, çocuğumun Türkçe’sinin girme riski ihtimali var mıdır?
Ulusal çalışmalar, çift dilli programlardaki çocukların, matematik, okuma ve yazmada başarı testlerinde tek dilli konuşan akranlarıyla aynı veya daha iyi performans gösterdiğini göstermiştir.

İngilizce konuşamıyorsam en iyi şekilde çocuğuma nasıl yardımcı olacağım?
Çocuğunuzun öğrenmesini desteklemek için İngilizce konuşmanıza gerek yoktur.  Sınıf haber bültenleri ve haftalık güncellemeler, öğrencilerin okuldaki günlük etkinlikleri hakkında yararlı bilgiler vermektedir.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!