EDUCATIONAL PHILOSOPHY

Our philosophy

is based on the idea that every child has a gift or a unique talent which they express in a special way.

Our objective is to help our children discover their unique talent, feel confident in themselves to develop it, and provide the necessary means to acquire its maximum potential. 

Small class sizes allow for teachers to set appropriate goals that meet the needs of students’ individual learning ability. We believe that children learn by hands on experiences and under the warm guidance of caring teachers. A child’s first school experience should be in a nurturing environment surrounded by trusted teachers that makes each child feel secure. 

Our curriculum is enriched with a mix of activities that allows our children to play and learn at the same time. We recognize the importance of both independent play and teacher directed activities.

Felsefemiz

her çocuğun özel bir şekilde ifade ettikleri bir hediye ya da benzersiz bir yeteneğe sahip olduğu fikrine dayanmaktadır.

Amacımız, çocuklarımızın eşsiz yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak,  kendilerine güven duymaları için onları geliştirmek ve maksimum potansiyel elde etmek için gerekli araçları sağlamaktır.

Küçük sınıflar, öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel öğrenme yeteneklerinin gereksinimlerini karşılayan uygun hedefler belirlemesine olanak tanır. Biz çocukların tecrübeli ellerde ve şefkatli öğretmenlerin sıcak rehberliği altında öğrenebildiklerini düşünüyoruz. Çocuğun ilk gittiği okul deneyimi, her çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlayan güvenilir öğretmenler tarafından beslenen bir besleyici ortamda olmalıdır.

Müfredatımız, çocuklarımızın aynı anda oyun oynamalarına ve öğrenmelerine olanak tanıyan aktivitelerle zenginleştirilmiştir. Hem bağımsız oyun hem de öğretmene yönelik etkinliklerin önemini biliyoruz.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!