CURRICULUM

The curriculum at Çayyolu Preschool®

ensures children are ready for elementary school by providing them a range of knowledge and skills to build the right foundation 

Our curriculum has been structured to be stimulating and challenging. Çayyolu Preschool follows a Thematic Approach to teaching and learning.

Çayyolu Pre-School’s curriculum is divided into seven areas of learning:

 1. Personal, emotional and social development
 2. Language and literacy
 3. Mathematics
 4. Technology
 5. Knowledge of social and natural world
 6. Art and Music
 7. Physical education and health

Çayyolu Okul Öncesi Okulu'ndaki müfredatı

 çocuklara  doğru temeli oluşturmak için onlara bir dizi bilgi ve beceriler sağlayarak ilkokula hazır olmalarını sağlar.

Müfredatımız uyarıcı ve zorlayıcı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Çayyolu Okulöncesi, öğretme ve öğrenmeye yönelik Tematik Bir Yaklaşım izler.

Çayyolu Okul Öncesi Eğitim programı, yedi öğrenme alanına ayrılmıştır:

 1. Kişisel, duygusal ve sosyal gelişim
 2. Dil ve okur yazarlık
 3. Matematik
 4. Teknoloji
 5. Sosyal ve doğal dünya bilgisi
 6. Sanat ve Müzik
 7. Beden eğitimi ve sağlığı

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!