COMMON MISCONCEPTIONS

Bilingual children do better than monolingual children in certain cognitive tasks.

It has been estimated that more than half of the world’s population is bilingual, that is uses two or more languages in everyday life.

  1. There is the worry that the acquisition of a foreign language will affect negatively the cognitive development of bilingual children. Recent research appears to show the contrary; bilingual children do better than monolingual children in certain cognitive tasks.
  2. There is the myth that bilingualism will delay language acquisition in young children. This was a popular myth in the first part of the last century, but there is no research evidence to that effect. Their rate of language acquisition is the same as that of their monolingual counterparts.
  3. There is also the fear that children raised bilingual will always mix their languages when in fact, they adapt to the situation they are in. When they interact in monolingual situations (e.g. with Grandma who doesn’t speak their other language), they will respond in a monolingual way; if they are with other bilingual speakers, then they may well code-switch.
  4. Another common misconception is that children can easily become fluent and absorb a second language like a sponge. It’s unrealistic to expect your child to learn English by watching videos and television alone.

Learning a language doesn’t have to be a chore. But introducing a second language to your children does require structure and, most important, consistency. While children may be able to speak fluently after two to five years, it will take approximately five to seven years for children to develop academic language.

Among shared misunderstandings, one being that bilingualism is a rare phenomenon. In fact, it has been estimated that more than half of the world’s population is bilingual, that is uses two or more languages in everyday life.

Çift dilli çocuklar, belirli bilişsel görevlerde tek dilli çocuklardan daha iyidir.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının cift dillidir. Yani günlük hayatta iki veya daha fazla dil kullandıkları tahmin edilmektedir.

  1. Yabancı bir dil edinmenin cift dilli çocukların bilişsel gelişimini olumsuz etkileyeceği endişesi vardır. Son araştırmalar tersini göstermektedir; Çift dilli çocuklar, belirli bilişsel görevlerde tek dilli çocuklardan daha iyidir.
  2. Çift dilliliğin küçük çocuklarda dil edinimini geciktireceği efsanesi vardır. Bu, geçen yüzyılın ilk yarısında popüler bir efsaneydi, ancak bu etki için hiçbir araştırma kanıtı bulunmamaktadır. Dil edinme oranları, tek dilli emsalleriyle aynıdır.
  3. Çocuklar iki dilde konuştukları zaman dillerini her zaman karıştıracağı korkusu da vardır. Aslında onlar bulundukları duruma uyum sağlarlar. Tek dilli durumlarla etkileşime girdikleri zaman (örneğin, başka dilleri konuşamayan Büyükanne ile), eğer diğer iki dilli konuşmacılarsa, tek dilli bir şekilde konuşabilirler.
  4. Bir diğer yaygın yanlış anlama, çocukların kolayca akıcı olabilmeleri ve bir sünger gibi ikinci bir dili emebilmeleridir. Çocuğunuzun video ve televizyon izleyerek İngilizce öğrenmesini beklemek gerçekçi değildir.

Bir dil öğrenmek güç ve zevksiz olmak zorunda değildir. Fakat çocuklarınıza ikinci bir dil öğretmek yapı ve en önemlisi tutarlılık gerektirir. Çocuklar iki ila beş yıl sonra akıcı bir şekilde konuşabilse de, çocukların akademik dil geliştirmesi yaklaşık beş ila yedi yıl sürecektir.

Ortak yanlış anlamalardan biri, çift dilliliğin nadir görülen bir olgu olmasıdır. Aslında, dünya nüfusunun yarısından fazlasının çift dillidir, yani günlük hayatta iki veya daha fazla dil kullandıkları tahmin edilmektedir.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!