Bilingual children have greater success in an educational setting

and have the added benefit of greater ease in learning a third language.

There are numerous benefits to learning in a dual language program.

  1. Bilingual students consistently outscore monolingual students on standardized tests. Bilingual children have greater success in an educational setting and have the added benefit of greater ease in learning a third language.
  2. Recent studies relate bilingualism to a greater cognitive flexibility, greater problem solving skills, and increased creativity.
  3. The employment market favors bilingual and bi-literate applicants and offers them a wealth of career opportunities both nationally and abroad.
  4. Bilingual children have access to two different cultures, literature, history, different behaviors, traditions, conversations and media. They are more tolerant and respectful toward other human beings from different cultures.

İki dilli çocuklar bir eğitim ortamında daha büyük başarı elde ederler

ve üçüncü bir dili öğrenmek onlar için daha kolaydır.

Çift dil programında öğrenmenin sayısız yararı vardır.

  1. İki dilli öğrenciler standart testlerde daima  tek dilli öğrencilere fark atarlar. İki dilli çocuklar bir eğitim ortamında daha büyük başarı elde ederler ve üçüncü bir dili öğrenmede onlar için daha kolaydır.
  2. Son çalışmalar iki dilliliği daha büyük bir bilişsel esnekliğe, daha büyük problem çözme becerilerine ve artan yaratıcılığa bağlamaktadır.
  3. İstihdam piyasası çift dilli ve çift okuryazar adaylardan yanadır ve onlara hem ulusal hem de yurtdışında çok çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır.
  4. Çift dilli çocuk, iki farklı kültüre, edebiyata, tarihe, farklı davranışlara, geleneklere, konuşmalara ve medyaya erişebilir. Farklı kültürlerden diğer insanlara karşı daha hoşgörülü ve saygılıdırlar.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!