MISSION

A central goal

is that all students become proficient in using two languages for communication and learning.

The mission of Çayyolu Preschool® is to provide a dual language education for children ages 2 thru 5 in a warm, responsive, and supportive atmosphere that will allow each child to begin his social and academic journey through life.
Çayyolu Preschool®’s Dual Language is a form of education that provides content instruction and literacy to all students through two languages, English and Turkish.
At Çayyolu Preschool®, we deeply believe that when young children are exposed to different languages they are taught to be more tolerant and respectful of other cultures and traditions, which enables them to become more responsible and active citizens of the world.

At Çayyolu Preschool®, we strive to build a strong foundation for your child’s love of education. With a focus on early literacy development and supporting intellectual curiosity, along with aspecific emphasis on the bilingual educational system based on an Oxford Curriculum at Çayyolu Preschool®. We provide our children with a safe, engaging, collaborative, and creative place to learn. Our world is ever changing. At The Çayyolu Preschool®, we have a responsibility to foster an atmosphere of caring, respect, and understanding of one another and our universe. We are committed to working together; parents, teachers, and children to ensure a high quality program for all of our students.

Merkezi bir amaç

tüm öğrencilerin iletişim ve öğrenim için iki dili kullanma konusunda yetkin olmalarıdır.

Her çocuğun kendi sosyal ve akademik yolculuğunu hayata geçirmesine imkan sağlayan Çayyolu Okul Öncesi®Okulu’nun misyonusıcak, duyarlı ve destekleyici bir ortamda 2- 5 yaş arası çocuklara ikili dil eğitimi sağlamaktır.

Çayyolu Okul Öncesi® İkili Dil, İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde tüm öğrencilere içerik eğitimi ve okuryazarlık sağlayan bir eğitim şeklidir.
Çayyolu Okul Öncesi® Okulu’nda bizler küçük çocuklara farklı dillere maruz kaldıklarında, onların daha fazla hoşgörülü ve diğer kültür ve geleneklere daha saygılı davrandıklarına derinden inanıyoruz. Bu onların dünyanın daha sorumlu ve aktif vatandaşları olmalarını sağlamaktadır.

Çocuğunuzun eğitim sevgisi için güçlü bir temel oluşturmaya çalışıyoruz. Çayyolu Preschool®’da erken Okuryazarlık gelişimi ve entelektüel merakı destekleyen bir odak ile birlikte Oxford Müfredatına dayalı iki dilli eğitim sistemine özel bir vurgu yapılaktadır. Çocuklarımıza öğrenecekleri güvenli, ilgi çekici, işbirlikçi ve yaratıcı bir yer sunuyoruz. Dünyamız sürekli değişiyor. Çayyolu Okul Öncesi® Okulu’nda, birbirimize ve evrene saygı, anlayış ve anlayış ortamı yaratmanın bir sorumluluğuna sahibiz.  Tüm öğrencilerimize yüksek kaliteli bir program sağlamak için ebeveynler, öğretmenler ve çocuklarla birlikte çalışmaya kararlıyız.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!